ΘΥΡΕΟΣ ΝΕΟ

 Τα τελευταία χρόνια καταβάλεται μια διαρκή προσπάθεια από τη Σχολή μας ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη ναυτική εκπαίδευση σε όλους τους σπουδαστές/σπουδάστριες που φοιτούν στους εκάστοτε κύκλους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με σκοπό να τους βοηθήσει να αποκτήσουν εξοικείωση και γνώση σε όλα τα συστήματα ασφαλείας των σύγχρονων πλοίων καθώς και στις πρακτικές διάσωσης, πρόληψης και καταπολέμησης πυρκαγιών, επιβίωσης στη θάλασσα και παροχής πρώτων βοηθειών.

Μέσα απο την παρεχόμενη γνώση και την πρακτική εξάσκηση απο έμπειρους,προσοντούχους εκπαιδευτές σε συνδιασμό με την ύπαρξη άρτιων εκπαιδευτικών μέσων, η Σχολή μας συνδάμει στην κατάρτιση ικανών Αξιωματικών και πληρωμάτων καταστρώματος και μηχανής με ηγετικά προσόντα, ναυτική συνείδηση και άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

 Τα εκπαιδευτικά μέσα της Σχολής διατηρούνται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των σπουδαστών/σπουδαστριών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού, υποβάλλονται σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους-δοκιμές απο πιστοποιημένα-αδειοδοτημένα συνεργεία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων και των εφαρμοστέων κανονισμών-κωδίκων ανά κατηγορία.   

img 1370

02 xoros anamonis

Ν.3

SIS C

IMG 0545

IMG 0554

εικόνα Viber 2019 05 21 12 59 34

IMG 0555

IMG 0551

IMG 0544

kapnothalamos

ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ 1

sis d

IMG 0538

IMG 0540