main banner 1180X150

*NEO* Προγραμματισμός νέων...
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους–ες για εγγραφή στους κύκλους σπουδών της Σχολής μας, ότι : την Παρασκευή 23.10.2020 η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει κλειστή. την Δευτέρα 26.10.2020 θα... Περισσότερα...
Οδηγίες προς ενδιαφερόμενο κοινό
Επειδή η Υπηρεσία μας γίνεται καθημερινά αποδέκτης πολύ μεγάλου όγκου αιτημάτων εγγραφής στους υφιστάμενους κύκλους σπουδών και εξαιτίας των ολιγομελών τμημάτων που έχουν διαμορφωθεί (λόγω covid-19) παρακαλούμε... Περισσότερα...
Ολοκλήρωση εργασιών στους...
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευής στους εσωτερικούς χώρους της Σχολής μας αλλά και στις αίθουσες εκπαίδευσης Νο.1, Νο.2 & Νο.3. Οι εργασίες αυτές ήταν απαραίτητες να πραγματοποιηθούν... Περισσότερα...
Διενέργεια ετήσιας συντήρησης...
 Προκειμένου τα εκπαιδευτικά μέσα της Σχολής να διατηρούνται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των σπουδαστών/σπουδαστριών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού, υποβλήθηκαν σε... Περισσότερα...
Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών...
 Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος έως την... Περισσότερα...
Ληφθέντα μέτρα πρόληψης κατά...
 Η ΔΣΕΝ /ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον ΕΟΔΥ, εφαρμόζει σχέδιο οδηγιών και μέτρων προστασίας για την έναρξη λειτουργίας των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού... Περισσότερα...
prev
next

Δικαιολογητικά Εγγραφής Βασικού Κύκλου Σπουδών (Basic Training Α-VI/1-1 έως VI/1-4)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Ναυτικοί που δεν έχουν περάσει ποτέ εκπαίδευση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, ώστε να αποκτήσουν Ναυτικό Φυλλάδιο προκειμένου να ναυτολογηθούν.
 • Παλαιοί Ναυτικοί για ενεργοποίηση (επανυπογραφή) του Ναυτικού Φυλλαδίου τους.
 • Παλαιοί Ναυτικοί για απόκτηση νέου τύπου πιστοποιητικού χωρίς τρίμηνη προϋπηρεσία την πενταετία προ αιτήσεως.
 • Λεμβούχοι.
 • Ιδιώτες που εργάζονται σε επιχειρήσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της γνώσης σε σωστικά και πυροσβεστικά μέσα.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Ενεργό Ναυτικό Φυλλάδιο ή υπηρεσιακό σημείωμα (παραπεμπτικό) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
 3. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ΟΧΙ Διαβατηρίου).
 4. Ιατρική βεβαίωση περί καλής κατάστασης της υγείας του υποψηφίου σπουδαστή/σπουδάστριας (µε έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους/όσες είναι κάτοχοι  ιατρικού πιστοποιητικού σε ισχύ (MLC 2006, Tittle 1, Reg.1-2). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους σπουδαστές - στριες ΑΕΝ.
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. (*) Για λεμβούχους, βεβαίωση Λιμενικής Αρχής που να προκύπτει η άσκηση του αντιστοίχου επαγγέλματος.
 7. (*) Για ιδιώτες, βεβαίωση της επιχείρησης που εργάζονται ότι ασκούν καθήκοντα πυρόσβεσης ή διάσωσης.
 8. Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ. (εάν υπάρχει).

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: 

 • Σωστικά (19 ώρες) 3 ημέρες
 • Πυροσβεστικά (19 ώρες) 3 ημέρες
 • Α΄ Βοήθειες (12 ώρες) 2 ημέρες
 • Προσωπική ασφάλεια και Κοινωνικά καθήκοντα (13 ώρες) 2 ημέρες
 • Θέματα Ασφάλειας Πλοίου (Επιπέδου Β') (5 ώρες)
 • ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 • Ωράριο γραμματείας: 08:00-14:00.
 • Στη Σχολή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από τις 20/07 έως τις 01/09 κάθε έτους και την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα.
 • Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για την εγγραφή και την παραλαβή του Πιστοποιητικού Επάρκειας, μπορεί να γίνει και από ένα τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης.
 • Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή ενώ η κατάθεσή τους θα γίνεται σε φωτοαντίγραφα.  
 • Εάν κατά την εγγραφή λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η εγγραφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
 • Φωτογραφίες ανδρών με σκουλαρίκια ή φωτογραφίες μη σωστού τύπου από αυτού που απαιτείται, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Υπόδειγμα εντύπου της αίτησης θα βρείτε στο πιο κάτω pdf αρχείο.
 • Η εγγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα μας με την επιλογή ΄΄Εγγραφές΄΄.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Γραφείο Σπουδών – Εγγραφών: 210 5579 385.

 

Υπόδειγμα αιτήσεως εγγραφής
 
 
Powered by Phoca Download

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

64 512  +(30) 210 5574 246

mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top