main banner 1180X150

Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής...
 Με την Αριθ. πρωτ.: 2231.3/30019/2020/21-05-2020 αποφασίστηκε  σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 75), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων... Περισσότερα...
Οδηγίες Εθνικού Οργανισμού...
 Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τα κρούσματα πνευμονίας από το νέο στέλεχος κοροναϊού (COVID-19), στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας  έχουν αναρτηθεί οι κάτωθι Οδηγίες : α) Για... Περισσότερα...
Επέκταση Πιστοποιητικών...
   Κατόπιν λήψης έκτακτων μέτρων με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας μέχρι και... Περισσότερα...
Απολύμανση των χώρων της...
 Η Διοίκηση της Σχολής μας, με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμού για την προστασία του προσωπικού και των σπουδαστών – στριών και κατόπιν εφαρμογής της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των... Περισσότερα...
Αναστολή εκπαιδευτικής...
 Κατόπιν λήψης έκτακτων μέτρων με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας μέχρι και... Περισσότερα...
Δημιουργία νέου εξωτερικού...
Την Τρίτη 11-02-2020 ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της αρμόδιας διεύθυνσης του Υ.ΝΑ.Ν.Π, στις εγκαταστάσεις της Σχολής μας οι εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου αναμονής για το κοινό, με... Περισσότερα...
prev
next

                                                               1 qGnhXvJB3 KzMfDIhg7A                                                         gdpr bagdatoglou lawyer kavala dikigoros                                                       

 Ο διαδικτυακός τόπος https://sspma.gr ανήκει στη  Δημόσια Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών  Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή εφεξής  «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο (Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300).

Μέσω του διαδικτυακού τόπου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών του.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Διεύθυνση: Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5579 385

Email Επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1. Χρήση της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ)

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη της ΔΠ υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της παρούσας ανακοίνωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στη ΔΠ είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και λοιπά απαιτούμενα κατά την κρίση της Υπηρεσίας  στοιχεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγονται τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Ημερομηνία & τόπος γέννησης

Στοιχεία ΑΔΤ

ΜΕΘ

Τόπος και Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμός τηλεμοιοτυπίας (φαξ)

Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων, που έχει αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης, για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων βάσει του Β.Δ 631/1972 (180 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο (την Υπηρεσία), χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων.

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους, τυχόν αντίστοιχους των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την Υπηρεσία , καθώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ούτε για το περιεχόμενό τους ούτε για τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι ακολουθούν ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή/και για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη να παραβιάσει ή να επιχειρήσει να παραβιάσει την ασφάλεια της ΔΠ.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή/αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου της ΔΠ που περιέχει προσωπικά δεδομένα ή αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα με τρόπο που να καθιστά τα δεδομένα αυτά ευρέσιμα από μηχανές αναζήτησης.

Τυχόν παραβίαση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Υπηρεσία, για τη διασφάλιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει προβεί στην καταχώριση αυτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ευρέσιμα από μηχανές αναζήτησης.

 

2. Δικαιώματα υποκειμένων

Ως υποκείμενο  δεδομένων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, απολαμβάνετε τα ακόλουθα δικαιώματα, για τα οποία έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, σε καταφατική απάντηση, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και να λάβετε σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε  δικαίωμα  να επικαιροποιήσετε, να  διορθώσετε ανακριβή, καθώς και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 21 του ΓΚΠΔ.

 

3. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Το ΥΝΑΝΠ, κατ΄ εφαρμογήν του Άρθρου 37 του ΓΚΠΔ, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO),  με καθήκοντα που ορίζονται στο Άρθρο 39 του ΓΚΠΔ.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: http://www.hcg.gr/node/20135.

 

4. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:. www.dpa.gr επιλογή συνδέσμου «Υποβολή Καταγγελίας».

 

5. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας είναι να προβεί η Υπηρεσία σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των θεσμικών του καθηκόντων.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το Β.Δ  631/1972 (180 Α’) και η Αριθμ.Μ.2115.11/6/96  Υ.Α (1081 Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, τα οποία επιτρέπουν στην Υπηρεσία να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο, για την εκτέλεση των θεσμικών του καθηκόντων που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται περιέχουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, η νομική βάση στην οποία στηρίζει η Υπηρεσία  την επεξεργασία είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 (ζ) του ΓΚΠΔ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης και του κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

6. Αποδέκτες δεδομένων

Η Υπηρεσία δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη νομίμως να διαβιβάζει τα δεδομένα σας. Μπορεί, επίσης, να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλους φορείς προκειμένου να προωθήσει τους στόχους του ή τους στόχους τους σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση, θα το κάνει μόνον εάν έχει νόμιμη βάση για να διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες.

 

7. Φύλαξη και χρόνος διακράτησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού της Υπηρεσίας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

Refinements 3 0005 Graphic 10 GDPR Manager 1

 

16-09-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

06-09-2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.  

02-09-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020.

28-08-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ) ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

20-08-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΡΧΙΚΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

22-07-2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

22-07-2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 22-07-2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ/ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

28-06-2019 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

28-06-2019 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΣΕΝ/Π  ΕΚΠ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ- ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ( ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ )

21-05-2019 ΠΡΟΣΛHΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜIΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟY ΝΑΥΤΙΚΟY (ΑΕΝ)

 

ΘΥΡΕΟΣ ΝΕΟ

 Αγαπητοί σπουδαστές / τριες προερχόμενοι απο ΑΕΝ/Οινουσσών, σας ενημερώνουμε ότι η φοίτηση σας στη Σχολή μας έχει προγραμματιστεί απο 28-06-2019 εώς και 19-07-2019 (απογευματινό τμήμα απο 14:00 έως 20:45).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία σπουδών Ακαδημίας σας.

Υποκατηγορίες

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

64 512  +(30) 210 5574 246

mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top