Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

Επιλογή Κατηγορίας

Κατηγορία
 • Τομέας εκπαίδευσης Α1 Πίνακας Α−VI/1−1 STCW 1978/2010

  1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

  (PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES)

  Ώρες διδασκαλίας: (19) Ημέρες: 3

  2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

  (FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING)

  Ώρες διδασκαλίας: (19) Ημέρες: 3

  3. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

  (ELEMENTARY FIRST AID)

  Ώρες διδασκαλίας: (12) Ημέρες: 2

  4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  (PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES)

  Ώρες διδασκαλίας: (13) Ημέρες: 2

 • Προχωρημένα Σωστικά (Advanced Survival Training A-VI/2-1 & VI/2-2) (SPM-2)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα

  1. Τομέας εκπαίδευσης Β1  Πίνακας Α−VI/2−1 STCW 1978/2010

  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΣΩΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ

  (PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS)

  Ώρες διδασκαλίας: (29) Ημέρες: 4

   

  2. Τομέας εκπαίδευσης Β2 Πίνακας Α-VI/2-2 STCW 1978/2010

  ΚΥΚΛΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

  (PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS)

  Ώρες διδασκαλίας: (27) Ημέρες: 4 

 • Προχωρημένη Πυρόσβεση (Advance Fire Fighting A-VI/3) (SPM-3)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα

  Τομέας εκπαίδευσης Γ Πίνακας Α−VI/3 STCW 1978/2010

  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

  (ADVANCED TRAINING IN FIRE FIGHTING)

  Ώρες διδασκαλίας: (35) Ημέρες: 5

 • Τομέας εκπαίδευσης Δ Πίνακας Α−VI/4−1 STCW 1978/2010

  Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών (Medical First Aid A-VI/4-1)

  Ώρες διδασκαλίας: (14)  Ημέρες: 2

 • Εκσυγχρονισμός Γνώσεων (Refresh Training Course A1-A2) (SPM-5)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα

  1. Τομέας εκπαίδευσης Α1 Πίνακας Α−VI/1−1 STCW 1978/2010

  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΒΙΩΣΗ  ΣΤΗ  ΘΑΛΑΣΣΑ

  (REFRESH ON PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES)

  Ώρες διδασκαλίας: (4) Ημέρες: 1

  2. Τομέας εκπαίδευσης Α1 Πίνακας Α−VI/1−2 STCW 1978/2010

  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ   ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

  (REFRESH ON FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING)

  Ώρες διδασκαλίας: (4)  Ημέρες: 1

  3. Τομέας εκπαίδευσης Α1 Πίνακας Α−VI/2−1 STCW 1978/2010

  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤA ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

  (REFRESH ON LIFE SAVING APPLIANCES)

  Ώρες διδασκαλίας: (4) Ημέρες: 1

  4. Τομέας εκπαίδευσης Α1 Πίνακας Α−VI/2−2 STCW 1978/2010

  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ  ΣΤΙΣ  ΤΑΧΥΠΛΟΟΙ  ΛΕΜΒΟΙ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ

  (REFRESH ON FAST RESCUE BOATS)

  Ώρες διδασκαλίας: (4) Ημέρες: 1

  5. Τομέας εκπαίδευσης Α1 Πίνακας Α−VI/3 STCW 1978/2010

  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ  ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

  (REFRESH ON ADVANCED FIRE FIGHTING)

  Ώρες διδασκαλίας: (2) Ημέρες: 1

 • Ασφάλεια Πλοίου Επιπέδου Β' (Security Awareness A-VI/6-1) (SPM-6)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα

  Πίνακας Α−VI/6−1 STCW 1978/2010

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΠΛΟΙΟΥ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  Β' (Security awareness)  Α−VI/6−1 STCW 1978/2010

  Ώρες διδασκαλίας: (05)  Ημέρες: 1