Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

Συχνές ερωτήσεις

Απάντηση:

Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή.

Απάντηση:

Επιλέγοντας την υποκατηγορία ''Μαθήματα'' στις ''Βασικές επιλογές'' του Μενού αριστερά της σελίδας, εμφανίζονται αναλυτικά όλοι οι κύκλοι σπουδών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Ασπροπύργου.  

Απάντηση:

Επιλέγοντας τον κάθε κύκλο σπουδών στην ''Επιλογή κατηγορίας'' εμφαινίζονται αναλυτικά οι τομείς εκπαίδευσης και η διάρκειά τους.

Απάντηση:

Επιλέγοντας την υποκατηγορία ''Μαθήματα'' στις ''Βασικές Επιλογές'' στο αριστερό Μενού της σελίδας, εμφανίζονται αναλυτικά όλοι οι κύκλοι σπουδών.

Εν συνεχεία επιλέγοντας επάνω σε όποιο κύκλο σπουδών επιθυμείτε, εμφανίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα ανά κύκλο.

Επιλέγοντας επάνω σε όποιο μάθημα επιθυμείτε, εμφανίζεται μία σύντομη περιγραφή του μαθήματος.

Επιλέγοντας την υποκατηγορία ''Έγγραφα''  στις ''Επιλογές Μαθήματος'' στο αριστερό υπομενού της σελίδας, εμφανίζονται  σε μορφή ''pdf''  αριθμός αρχείων που περιλαμβάνουν την αναλυτική διδασκόμενη ύλη.   

Απάντηση:

Περιλαμβάνουν την απαιτούμενη διδασκόμενη εκπαδευτική ύλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ.Σ STCW 1978/2010. 

Απάντηση:

Επιλέγοντας το διαθέσιμο αρχείο ''pdf'' της διδασκόμενης ύλης σας δίνεται η δυνατότητα να το διαβάσετε ή να το εκτυπώσετε ή να πραγματοποιήσετε ''Λήψη'' του αρχείου, προς αποθήκευση του στον Η/Υ ή τη φορητή συσκευή σας.  

Απάντηση:

Προς το παρόν δεν παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής σε μάθημα απο τους υποψήφιους σπουδαστές/σπουδάστριες των κύκλων σπουδών της Σχολής μας.