main banner 1180X150

*ΝΕΟ* Φοίτηση 80...
 Γνωρίζεται ότι την Τρίτη 19.01.2021 έχει προγραμματιστεί από τη Σχολή μας η έναρξη φοίτησης 80 σπουδαστών/τριων ΑΕΝ Ηπείρου, μέσω της μεθόδου της τηλεκπαίευσης, του θεωρητικού μέρους του κύκλου των... Περισσότερα...
*ΝΕΟ* Παράταση ισχύος...
 Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος έως έξι (06)... Περισσότερα...
*ΝΕΟ* Προσωρινή αναστολή...
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους–ες για εγγραφή και φοίτηση στους κύκλους σπουδών της Σχολής μας, ότι  σύμφωνα με τηνΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16-01-2021 (89 Β΄) Απόφαση, αναστέλονται προσωρινά οι εγγραφές και η... Περισσότερα...
Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε...
 Στη Σχολή μας είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας («μάσκα παντού») σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εγκαταστάσεών της, καθώς η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ανήκει στην  περιφερειακή  ενότητα... Περισσότερα...
Ληφθέντα μέτρα πρόληψης κατά...
 Η ΔΣΕΝ /ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον ΕΟΔΥ, εφαρμόζει σχέδιο οδηγιών και μέτρων προστασίας για την έναρξη λειτουργίας των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού... Περισσότερα...
prev
next

Σωστικά Μέσα

Πυροσβεστικά Μέσα

Εσώκλειστοι Χώροι

Ασφάλεια πλοίου

Πρώτες βοήθειες

Enclosed Space 600

   To πλοίο είναι μια σύνθετη κατασκευή εσωτερικά με αρκετούς μικρούς και εσώκλειστους χώρους. Πολλοί από αυτούς τους εσώκλειστους χώρους χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση μηχανημάτων ή για την αποθήκευση εξαρτημάτων μηχανών ή εξοπλισμού. Κάθε πλοίο διαθέτει ένα δίκτυο σωληνώσεων που διέρχεται από διάφορα τμήματά του, συμπεριλαμβανομένων και των εσώκλειστων χώρων.
 
Ένας χώρος για να χαρακτηριστεί ως εσώκλειστος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
 
 α) ύπαρξη μη ασφαλούς επιπέδου οξυγόνου ή / και τοξικού αερίου,
 β) περιορισμένα ανοίγματα εισόδου και εξόδου,
 γ) ανεπάρκεια φυσικού εξαερισμού,
 δ) δεν προορίζεται για συνεχή απασχόληση των εργαζομένων.
 
  Σε πολλές περιπτώσεις λόγω του ανεπαρκούς εξαερισμού, σε αυτούς τους εσώκλειστους χώρους, δημιουργούνται και αποθηκεύονται τοξικά αέρια, τα οποία είτε παράγονται από χημικές ουσίες που είναι αποθηκευμένες στο χώρο είτε από τη διαρροή των σωληνώσεων εντός ή σε παρακείμενους χώρους.
 
Αν κάποιος εισέλθει σε ένα τέτοιο χώρο, δίχως να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις, μπορεί να προκληθεί απώλεια συνείδησης και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και ο θάνατος.
 
 Λόγω των διαρκώς αυξανόμενων ατυχημάτων με θύματα ναυτικούς, οι οποίοι είτε δεν γνωρίζουν, είτε δεν ακολουθούν τις απαιτούμενες διαδικασίες πρό-εισόδου με ασφάλεια σε ένα εσώκλειστο χώρο, από 01-01-2015 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Ι.Μ.Ο) έχει θεσπίσει την υποχρεωτική διεξαγωγή γυμνασίων εκπαίδευσης των πληρωμάτων που υπηρετούν σε όλα τα πλοία, όσο αφορά την είσοδο και τη διάσωση απο εσώκλειστους χώρους, σε συμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου III της Δ.Σ SOLAS, του κανονισμού 19.3.6. MSC.350(92)
 
Η παρεχόμενη απο τη σχολή μας εκπαίδευση τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, σύμφωνα με την αναλυτική ύλη των κύκλων ανά τομέα εκπαίδευσης και οι στόχοι των μαθημάτων περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3 της  Αριθμ.Μ 3615.5/02/13(2637 Β΄). 
 
Σχετική νομοθεσία - κανονισμοί
  • IMO Resolution A.1050(27) 2011 Recommendations for Entering Enclosed Spaces aboard ships
  • STCW A-VI/1-4 Personal Safety and Social Responsibilities
  • STCW A-II/5, A-II/4, A-III/5, A-III/7 – Support Level
  • STCW A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-III/4, A-III/6 – Operational level
  • STCW A-V/1 and B-V/1, B-V/b and B-V/c.
  • SOLAS Chapter III, regulation 19 as amended
  • UK Maritime Coastguard Agency’s Code of Safe Working Practices for Merchant Seamen
  • ISGOTT
  • the IMDG Code
  • ICS Tanker Safety Guides

Πρόσφατες εικόνες 

Προσεχείς κύκλοι

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

 mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top