main banner 1180X150

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ...
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31-03-2023 ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ή (ΔΙΑΖ) ΣΗΜΑΙΑ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ... Περισσότερα...
Έναρξη εγγραφών εκπαιδευτικού...
                        Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους-ες την έναρξη αιτήσεων-εγγραφών στους κύκλους σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, δια ζώσης... Περισσότερα...
ΑΕΝ/Ασπροπύργου- Έναρξη βασικού...
Γνωρίζεται ότι από την Τετάρτη 16.02.2022 ξεκίνησε από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου ανά τμήματα η φοίτηση στον Βασικό κύκλο σπουδών (Α-VI/1-4 & VI/6-1) για τους σπουδαστές/τριες ΑΕΝ... Περισσότερα...
ΑΕΝ/Πλοιάρχων Κρήτης - Έναρξη -...
Γνωρίζεται ότι από την Τετάρτη 23.06.2021 ξεκίνησε από τη Σχολή μας σε δυο (02) απογευματινά τμήματα η πραγματοποίηση τoυ κύκλου Σωστικών - Προχωρημένης Πυρόσβεσης & Α' Βοηθειών (Α-VI/2-1/2-VI/3... Περισσότερα...
*ΝΕΟ* Ολοκλήρωση φοίτησης...
Την Δευτέρα  05.07.2021 ολοκληρώθηκε από τη Σχολή μας η φοίτηση των δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Βασικό κύκλο σπουδών (Α-VI/1-4 & VI/6-1). Οι σπουδαστές/τριες είχαν τη δυνατότητα, πέραν... Περισσότερα...
*ΝΕΟ* ΑΕΝ Σύρου - Φοίτηση στον...
Γνωρίζεται ότι από 30.06.2021 θα ξεκινήσει από τη Σχολή μας η φοίτηση στον Βασικό κύκλο σπουδών (Α-VI/1-4 & VI/6-1) για τους σπουδαστές/τριες ΑΕΝ/Σύρου. Σχετική ενημέρωση και οδηγίες... Περισσότερα...
prev
next

Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου, στελεχώνεται απο διοικητικό ένστολο– στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και με μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022:

Το γραφείο του Διευθυντή Σπουδών και του λοιπού Εκπαιδευτικού προσωπικού, στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε πρόβλημα, απορία προκύψει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σας στη Σχολή , στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου του Διοικητηρίου της Σχολής, πλησίον της αίθουσας διδασκαλίας Νο 4.

Επικοινωνία: 210-5579385 (εσωτ.:111)

E-mail: sspma@hcg.gr

  • ΒΑΣΙΚΟΣ
  • ΣΩΣΤΙΚΩΝ
  • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
  • ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

   Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς φοίτησης του Βασικού Κύκλου, οι σπουδαστές/σπουδάστριες (ναυτικοί, σπουδαστές/σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και όσοι/όσες χρειάζονται για την εργασία τους Πιστοποίηση στην γνώση των Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων), έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους προχωρημένους κύκλους σπουδών.  

  Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και πρακτικά και η διάρκειά τους είναι ανάλογη με τον εκάστοτε κύκλο σπουδών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε κύκλου σπουδών, οι σπουδαστές/σπουδάστριες δίνουν προφορικές και γραπτές εξετάσεις και επίσης πρέπει να περάσουν με επιτυχία τα πρακτικά μαθήματα. Στους αποφοίτους δίνεται Πιστοποιητικό Επάρκειας (Certificate of Proficiency), στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι κύκλοι σπουδών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο σπουδαστής/σπουδάστρια, του οποίου η ισχύς θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θέτει η STCW/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. , στεγάζεται στην παραλία Ασπροπύργου, σε αυτόνομο κτίριο στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, όπως αυτά ορίζονται από την Δ.Σ STCW 78/95, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη Σχολή φοιτούν και πιστοποιούνται, τα τελευταία χρόνια, ετησίως περί τους 7.000 σπουδαστές/σπουδάστριες.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών και οι Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρούν ενεργό ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) του οποίου την αποτελεσματικότητα συνεχώς βελτιώνουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους Προτύπου ISO 9001: 2015.

Το Σ.Δ.Π. έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο Φορεά Πιστοποίησης (TUV AUSTRIA HELLAS).

STCW 01 700x394

 

 

  ΘΥΡΕΟΣ ΝΕΟ

  Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου, είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1972, με την εφαρμογή του Β.Δ. 631/1972 (ΦΕΚ Α΄180) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων», σύμφωνα με το οποίο ο σκοπός της ήταν «...να καταστήσει τα πληρώματα των εμπορικών πλοίων ικανά για την κατάλληλη και την γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων του πλοίου σε περίπτωση ανάγκης».

 Η εκπαιδευτική της δομή και τα προγράμματά της διαφοροποιήθηκαν μετά την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (S.T.C.W.)*, η οποία συνήφθη το 1978, μεταξύ των κρατών μερών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), της υπηρεσίας του ΟΗΕ που είναι αρμόδια για το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για την ναυτιλία και τέθηκε σε εφαρμογή έξι χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1984.

Η υιοθέτηση του Κώδικα STCW το έτος 1995 και οι τροποποιήσεις της Σύμβασης που συμφωνήθηκαν στην διάσκεψη της Μανίλας το 2010 και τέθηκαν σε εφαρμογή την 01/01/2012, διαμόρφωσαν την παρούσα εκπαιδευτική της δομή.

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ είναι περιφερειακή υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ.  στεγάζεται στην παραλία Ασπροπύργου ***, σε αυτόνομο κτίριο στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, ως ορίζονται από την STCW78/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Επισημάνσεις:

  * βλέπε ενότητα «STCW78/95».         

** βλέπε ενότητα «Κύκλοι σπουδών».

***βλέπε ενότητα «Επικοινωνία - Πώς θα έρθετε».

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

 mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top