main banner 1180X150

Απόφαση Πρόσληψης Ωρομισθίων...
Απόφαση Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ι.Δ.Ο.Χ. στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για το διδακτικό έτος... Περισσότερα...
Έναρξη εγγραφών εκπαιδευτικού...
                        Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους-ες την έναρξη αιτήσεων-εγγραφών στους κύκλους σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, δια ζώσης... Περισσότερα...
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου...
  Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου, προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη... Περισσότερα...
Παράταση ισχύος αποδεικτικών...
    ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)». ΣΧΕΤ: Αριθμ. Πρωτ.: 2233.1-34/44665/2022/23-06-2022 (ΦΕΚ Β΄ 3234/22)... Περισσότερα...
ΑΕΝ/Κρήτης / Πλοίαρχοι   -...
Γνωρίζεται ότι από τη Δευτέρα 21.03.2022 έχει προγραμματιστεί σε απογευματινά  τμήματα από τη Σχολή μας η πραγματοποίηση τoυ Βασικός κύκλος σπουδών (Α-VI/1-4 & VI/6-1) για τους... Περισσότερα...
ΑΕΝ/Ασπροπύργου- Έναρξη βασικού...
Γνωρίζεται ότι από την Τετάρτη 16.02.2022 ξεκίνησε από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου ανά τμήματα η φοίτηση στον Βασικό κύκλο σπουδών (Α-VI/1-4 & VI/6-1) για τους σπουδαστές/τριες ΑΕΝ... Περισσότερα...
prev
next

                                                               1 qGnhXvJB3 KzMfDIhg7A                                                         gdpr bagdatoglou lawyer kavala dikigoros                                                       

 Ο διαδικτυακός τόπος https://sspma.gr ανήκει στη  Δημόσια Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών  Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή εφεξής  «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο (Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300).

Μέσω του διαδικτυακού τόπου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών του.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Διεύθυνση: Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5579 385

Email Επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1. Χρήση της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ)

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη της ΔΠ υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της παρούσας ανακοίνωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στη ΔΠ είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και λοιπά απαιτούμενα κατά την κρίση της Υπηρεσίας  στοιχεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγονται τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Ημερομηνία & τόπος γέννησης

Στοιχεία ΑΔΤ

ΜΕΘ

Τόπος και Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμός τηλεμοιοτυπίας (φαξ)

Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων, που έχει αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης, για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων βάσει του Β.Δ 631/1972 (180 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο (την Υπηρεσία), χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων.

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους, τυχόν αντίστοιχους των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την Υπηρεσία , καθώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ούτε για το περιεχόμενό τους ούτε για τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι ακολουθούν ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή/και για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη να παραβιάσει ή να επιχειρήσει να παραβιάσει την ασφάλεια της ΔΠ.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή/αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου της ΔΠ που περιέχει προσωπικά δεδομένα ή αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα με τρόπο που να καθιστά τα δεδομένα αυτά ευρέσιμα από μηχανές αναζήτησης.

Τυχόν παραβίαση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Υπηρεσία, για τη διασφάλιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει προβεί στην καταχώριση αυτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ευρέσιμα από μηχανές αναζήτησης.

 

2. Δικαιώματα υποκειμένων

Ως υποκείμενο  δεδομένων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, απολαμβάνετε τα ακόλουθα δικαιώματα, για τα οποία έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, σε καταφατική απάντηση, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και να λάβετε σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε  δικαίωμα  να επικαιροποιήσετε, να  διορθώσετε ανακριβή, καθώς και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 21 του ΓΚΠΔ.

 

3. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Το ΥΝΑΝΠ, κατ΄ εφαρμογήν του Άρθρου 37 του ΓΚΠΔ, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO),  με καθήκοντα που ορίζονται στο Άρθρο 39 του ΓΚΠΔ.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: http://www.hcg.gr/node/20135.

 

4. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:. www.dpa.gr επιλογή συνδέσμου «Υποβολή Καταγγελίας».

 

5. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας είναι να προβεί η Υπηρεσία σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των θεσμικών του καθηκόντων.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το Β.Δ  631/1972 (180 Α’) και η Αριθμ.Μ.2115.11/6/96  Υ.Α (1081 Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, τα οποία επιτρέπουν στην Υπηρεσία να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο, για την εκτέλεση των θεσμικών του καθηκόντων που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται περιέχουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, η νομική βάση στην οποία στηρίζει η Υπηρεσία  την επεξεργασία είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 (ζ) του ΓΚΠΔ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης και του κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

6. Αποδέκτες δεδομένων

Η Υπηρεσία δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη νομίμως να διαβιβάζει τα δεδομένα σας. Μπορεί, επίσης, να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλους φορείς προκειμένου να προωθήσει τους στόχους του ή τους στόχους τους σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση, θα το κάνει μόνον εάν έχει νόμιμη βάση για να διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες.

 

7. Φύλαξη και χρόνος διακράτησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού της Υπηρεσίας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

Refinements 3 0005 Graphic 10 GDPR Manager 1

 

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

 mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top