main banner 1180X150

Εγγραφές-Αιτήσεις ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α
         Εγγραφές-Αιτήσεις ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους-ες την παραλαβή αιτήσεων-εγγραφών στους κύκλους σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, με δια ζώσης φυσική παρουσία... Περισσότερα...
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ...
         ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ &                       ... Περισσότερα...
ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ...
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31-03-2023 ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ή (ΔΙΑΖ) ΣΗΜΑΙΑ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ... Περισσότερα...
ΑΕΝ/Ασπροπύργου- Έναρξη βασικού...
Γνωρίζεται ότι από την Τετάρτη 16.02.2022 ξεκίνησε από ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου ανά τμήματα η φοίτηση στον Βασικό κύκλο σπουδών (Α-VI/1-4 & VI/6-1) για τους σπουδαστές/τριες ΑΕΝ... Περισσότερα...
ΑΕΝ/Πλοιάρχων Κρήτης - Έναρξη -...
Γνωρίζεται ότι από την Τετάρτη 23.06.2021 ξεκίνησε από τη Σχολή μας σε δυο (02) απογευματινά τμήματα η πραγματοποίηση τoυ κύκλου Σωστικών - Προχωρημένης Πυρόσβεσης & Α' Βοηθειών (Α-VI/2-1/2-VI/3... Περισσότερα...
*ΝΕΟ* Ολοκλήρωση φοίτησης...
Την Δευτέρα  05.07.2021 ολοκληρώθηκε από τη Σχολή μας η φοίτηση των δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Βασικό κύκλο σπουδών (Α-VI/1-4 & VI/6-1). Οι σπουδαστές/τριες είχαν τη δυνατότητα, πέραν... Περισσότερα...
prev
next

ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων τους οπoίoυς καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο.

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. κείμενα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/μελών ή τρίτων, για οποιαδήποτε ζημία, οφειλομένη στον εφσαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου sspma.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α.

4. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α τα μέρη και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους. Η εμφάνισή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους.

5. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/μελών. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

6. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)

7. Ο χρήστης/μέλος του sspma.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α.

8. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

9. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, οφειλομένη στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

10. Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.

11. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας www.sspma.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας www.sspma.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. 

                                                               1 qGnhXvJB3 KzMfDIhg7A                                                         gdpr bagdatoglou lawyer kavala dikigoros                                                       

 Ο διαδικτυακός τόπος https://sspma.gr ανήκει στη  Δημόσια Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών  Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή εφεξής  «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο (Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300).

Μέσω του διαδικτυακού τόπου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών του.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Διεύθυνση: Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5579 385

Email Επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1. Χρήση της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ)

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη της ΔΠ υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της παρούσας ανακοίνωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στη ΔΠ είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και λοιπά απαιτούμενα κατά την κρίση της Υπηρεσίας  στοιχεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγονται τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Ημερομηνία & τόπος γέννησης

Στοιχεία ΑΔΤ

ΜΕΘ

Τόπος και Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμός τηλεμοιοτυπίας (φαξ)

Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων, που έχει αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης, για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων βάσει του Β.Δ 631/1972 (180 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο (την Υπηρεσία), χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων.

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους, τυχόν αντίστοιχους των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την Υπηρεσία , καθώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ούτε για το περιεχόμενό τους ούτε για τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι ακολουθούν ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή/και για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη να παραβιάσει ή να επιχειρήσει να παραβιάσει την ασφάλεια της ΔΠ.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή/αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου της ΔΠ που περιέχει προσωπικά δεδομένα ή αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα με τρόπο που να καθιστά τα δεδομένα αυτά ευρέσιμα από μηχανές αναζήτησης.

Τυχόν παραβίαση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Υπηρεσία, για τη διασφάλιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει προβεί στην καταχώριση αυτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ευρέσιμα από μηχανές αναζήτησης.

 

2. Δικαιώματα υποκειμένων

Ως υποκείμενο  δεδομένων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, απολαμβάνετε τα ακόλουθα δικαιώματα, για τα οποία έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, σε καταφατική απάντηση, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και να λάβετε σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε  δικαίωμα  να επικαιροποιήσετε, να  διορθώσετε ανακριβή, καθώς και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 21 του ΓΚΠΔ.

 

3. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Το ΥΝΑΝΠ, κατ΄ εφαρμογήν του Άρθρου 37 του ΓΚΠΔ, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO),  με καθήκοντα που ορίζονται στο Άρθρο 39 του ΓΚΠΔ.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: http://www.hcg.gr/node/20135.

 

4. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:. www.dpa.gr επιλογή συνδέσμου «Υποβολή Καταγγελίας».

 

5. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας είναι να προβεί η Υπηρεσία σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των θεσμικών του καθηκόντων.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το Β.Δ  631/1972 (180 Α’) και η Αριθμ.Μ.2115.11/6/96  Υ.Α (1081 Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, τα οποία επιτρέπουν στην Υπηρεσία να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο, για την εκτέλεση των θεσμικών του καθηκόντων που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται περιέχουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, η νομική βάση στην οποία στηρίζει η Υπηρεσία  την επεξεργασία είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 (ζ) του ΓΚΠΔ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης και του κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

6. Αποδέκτες δεδομένων

Η Υπηρεσία δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη νομίμως να διαβιβάζει τα δεδομένα σας. Μπορεί, επίσης, να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλους φορείς προκειμένου να προωθήσει τους στόχους του ή τους στόχους τους σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση, θα το κάνει μόνον εάν έχει νόμιμη βάση για να διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες.

 

7. Φύλαξη και χρόνος διακράτησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού της Υπηρεσίας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

Refinements 3 0005 Graphic 10 GDPR Manager 1

 

*2020*

*ΝΕΟ* 23.09.2020 ΑΔΑ: 94144653ΠΩ-Ο2Λ - Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για το διδακτικό έτος 2020-2021

15.09.2020 ΑΔΑ:Ψ0ΠΡ4653ΠΩ-Ν01 - Οριστικός πίνακας επιλεγέντων αξιολόγησης υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ΄αξιολογική σειρά μετά την εξέταση ένστασης, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δύο (02) Ιατροί με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης την 18-08-2020.

15.09.2020 ΑΔΑ:ΩΖΠ44653ΠΩ-ΚΞΩ - Οριστικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ΄αξιολογική σειρά μετά την εξέταση ένστασης, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δύο (02) Ιατροί με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης την 18-08-2020.

15.09.2020 ΑΔΑ:ΩΖΥΥ4653ΠΩ-1Α8 - Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων Πλοιάρχων Γ΄Τάξης Ε.Ν. υποψηφίων Ναυτικών μαθημάτων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μετά την περίοδο υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

15.09.2020 ΑΔΑ:62ΞΓ4653ΠΩ-55Ε - Οριστικός πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατ΄αξιολογική σειρά μετά την εξέταση ένστασης, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι έναν (01) Πλοίαρχο Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

15.09.2020 ΑΔΑ:ΨΜΓΗ4653ΠΩ-ΤΔΨ - Οριστικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων Ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, κατ΄αξιολογική σειρά μετά την εξέταση ένστασης, σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ:ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωση Πρόσληψης/ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι έναν (01) Πλοίαρχο Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

10.09.2020  Οριστικός πίνακας επιλεγέντων κατ'αξιολογική σειρά υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι οκτώ (08) Πλοίαρχοι Α΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης την 18-08-2020.

10.09.2020 Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων Πλοιάρχων Α΄Τάξης Ε.Ν. υποψήφιων Ναυτικών μαθημάτων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

10.09.2020 Οριστικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, κατ'αξιολογική σειρά, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι οκτώ (08) Πλοίαρχοι Α΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης την 18-08-2020 

10.09.2020 Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων Πλοιάρχων Β΄Τάξης Ε.Ν. υποψήφιων Ναυτικών μαθημάτων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

10.09.2020 Οριστικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού, κατ'αξιολογική σειρά, λόγω μη υποβολής ενστάσεων κατά του αρχικού πίνακα μετά το πέρας των τριών εργάσιμων ημερών (07-08-09/09/2020) σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 2904.2/432/2020/03-08-2020 με ΑΔΑ: (ΨΤ04653ΠΩ-5ΤΕ) Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι δύο (02) Πλοίαρχοι Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

04.09.2020 ΑΔΑ: 6Η5Δ4653ΠΩ-3Ε7 - ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2904.2/432/2020/03-08-2020(ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (02) ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΝ 18-08-2020

04.09.2020 ΑΔΑ: 694Δ4653ΠΩ-030 - ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2904.2/432/2020/03-08-2020(ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

04.09.2020 ΑΔΑ: 67Σ54653ΠΩ-ΝΕ3 - ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2904.2/432/2020/03-08-2020(ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

04.09.2020 ΑΔΑ: ΨΑ114653ΠΩ-Σ08 - ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2904.2/432/2020/03-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

03-09-2020  Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2020 -2021 στην Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

 30-07-2020 Έγκριση Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το διδακτικό έτος 2020-2021.

*2019*

16-09-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

06-09-2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.  

02-09-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020.

28-08-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ) ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

20-08-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΡΧΙΚΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

22-07-2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

22-07-2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 22-07-2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ/ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

28-06-2019 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

28-06-2019 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΣΕΝ/Π  ΕΚΠ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

10-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ- ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ( ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ )

21-05-2019 ΠΡΟΣΛHΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜIΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟY ΝΑΥΤΙΚΟY (ΑΕΝ)

 

ΘΥΡΕΟΣ ΝΕΟ

 Αγαπητοί σπουδαστές / τριες προερχόμενοι απο ΑΕΝ/Οινουσσών, σας ενημερώνουμε ότι η φοίτηση σας στη Σχολή μας έχει προγραμματιστεί απο 28-06-2019 εώς και 19-07-2019 (απογευματινό τμήμα απο 14:00 έως 20:45).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία σπουδών Ακαδημίας σας.

Υποκατηγορίες

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

 mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top