ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  (ΑΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ) ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

1) ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

https://www.ynanp.gr/media/documents/2022/02/16/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3_%CE%9A%CE%91%CE%A4_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91_%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D_%CE%91_%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91_-_%CE%A8%CE%9A%CE%91.pdf

2) ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

https://www.ynanp.gr/media/documents/2022/02/16/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3_%CE%9A%CE%91%CE%A4_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91_%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D_%CE%93_%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91_%CE%91%CE%A4%CE%9E_.pdf

3) ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΩΜΕΝΩΝ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.  

https://www.ynanp.gr/media/documents/2022/02/16/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_%CE%93_%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91_%CE%91%CE%A4%CE%9E.pdf

4) ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

https://www.ynanp.gr/media/documents/2022/02/16/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D_%CE%91_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91_%CE%A8%CE%9A%CE%91.pdf