ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2 

 Απόφαση Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ι.Δ.Ο.Χ. στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΣΕΝ/ ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για το διδακτικό έτος 2021-2022»

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%A3%CE%A94653%CE%A0%CE%A9-%CE%95%CE%9E%CE%A1?inline=true