ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

  Σας γνωρίζουμε ότι για τον Οκτώβριο 2019 προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες, νέοι κύκλοι φοίτησης προς κάλυψη αναγκών υποψηφίων σπουδαστών/σπουδαστριών.

Πιο συγκεκριμένα :

  • την 07.10.2019 - Έναρξη - Κύκλου: Ανώτερα Προχωρημένα Σωστικά (Α-VI/2-1, A-VI/3 & A-VI/4),

  • την 10.10.2019 - Έναρξη - Κύκλου: Εκσυγχρονισμός Γνώσεων (Α1-Α2),

  • την 14.10.2019 - Έναρξη - Κύκλων: Ανώτερα Προχωρημένα Σωστικά (Α-VI/2-1) & Πρόληψης και καταπολέμηση πυρκαγιάς (Α-VI/1-2) / Θέματα Ασφαλείας Πλοίου Επιπέδου Β' (Α-VI/6-1),

  • την 15.10.2019 - Έναρξη - Κύκλου: Εκσυγχρονισμός Γνώσεων (Α1-Α2).