ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

Ορθή επανάληψη  - Οριστικός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίων Ωρομισθίων εκπαιδευτικών (ειδικότητας Ιατρών) για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

Οριστικός πίνακας (ειδικότητα ιατρών)