main banner 1180X150

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού έτους...
 Την Παρασκευή 31-07-2020,  ολοκληρώθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής μας,  λόγω λήξης του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, το οποίο επεκτάθηκε για δύο (02) επιπλέον εβδομάδες, κατόπιν... Περισσότερα...
Φοίτηση στη...
Στο πλαίσιο συμπληρωματικής εκπαίδευσης σε μαθήματα Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, παρουσιάστηκαν στην Σχολή μας την Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020, εικοσιοκτώ (28) Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος Ελληνικής... Περισσότερα...
*Νέο* Επέκταση εκπαιδευτικού...
   Κατόπιν εισήγησης της Διοίκησης της Σχολής, εγκρίθηκε από ΥΝΑΝΠ η επέκταση του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 μέχρι και 31.07.2020. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 06-07-2020 και από ώρα... Περισσότερα...
Ολοκλήρωση ετήσιας συντήρησης...
 Προκειμένου τα εκπαιδευτικά μέσα της Σχολής να διατηρούνται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των σπουδαστών/σπουδαστριών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού, υποβλήθηκαν σε... Περισσότερα...
*ΝΕΟ* Παράταση ισχύος...
 Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος έως την... Περισσότερα...
Ληφθέντα μέτρα πρόληψης κατά...
 Στο πλαίσιο της σταδιακής επαναλειτουργίας των ΔΣΕΝ, ορίσθηκε με την Αρ.Πρωτ.: 2232.19/34453/2020/ 05-06-2020 Απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ, ότι από την 8 η Ιουνίου 2020 δύναται να εκκινήσει η εκπαιδευτική τους λειτουργία με... Περισσότερα...
prev
next

Ανακοινώσεις

ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2020 -2021 το παρακάτω εκπαιδευτικό προσωπικό:

Α) ΠΛΟΙΑΡΧΟYΣ Α' ΤΑΞΗΣ Ε.Ν {μέχρι οκτώ (08)} για την διδασκαλία Ναυτικών μαθημάτων (θεωρητικών μαθημάτων των Σωστικών -Πυροσβεστικών Μέσων, πλοίων, Κοινωνικά Καθήκοντα).

Β) ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Β' Τάξης Ε.Ν. {μέχρι δύο (02)} για την διδασκαλία  πρακτικών Εφαρμογών Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων.

Γ) ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ  Γ' Τάξης Ε.Ν.  { Ένα (01)} για την διδασκαλία πρακτικών Εφαρμογών Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων

Δ) ΙΑΤΡΟΥΣ  {μέχρι δύο (02)} για την διδασκαλία Ιατρικών Μαθημάτων (Α' Βοήθειες -Επείγοντα Ιατρικά Περιστατικά Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων).

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις συναφείς των διδασκόμενων μαθημάτων βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας, όπως ορίζονται στην οικεία ανακοίνωση πρόσληψης (ΑΔΑ:ΨΤ0Θ4653ΠΩ-5ΤΕ).                                   

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" , ήτοι μέχρι και την 18-08-2020, να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν ταχυδρομικώς με "ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ '' 'ή "ΕΧΡΡΕSS" ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) την ειδική έντυπη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Σχολή Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (Δ/νση: Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ.: 19300 Τ.Θ.: 173, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ). Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210.55.79.385 εσωτ.:102-108-109 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ynanp.gr

ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

Την Παρασκευή 31-07-2020,  ολοκληρώθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής μας,  λόγω λήξης του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, το οποίο επεκτάθηκε για δύο (02) επιπλέον εβδομάδες, κατόπιν εισήγησης της Διοίκησης της Σχολής και σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  (Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄).                                                                                                                  

 Η Υπηρεσία μας, αφουγκραζόμενη τα αιτήματα και την αγωνία αλλά και προς ικανοποίηση του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου των απασχολούμενων στο χώρο της Ναυτιλίας, οι οποίοι επιθυμούσαν να εγγραφούν στη Σχολή μας για να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την ισχύ  των ήδη υπαρχόντων Πιστοποιητικών Επάρκειάς τους, προς εύρεση εργασίας, φρόντισε για:

1.  Την επέκταση του διδακτικού έτους,

2.  Τον προγραμματισμό μαθημάτων σε πρωινά και απογευματινά τμήματα και

3.  Την παροχή εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκπαίδευση)  των σπουδαστών –στριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ως μέσο             πρόληψης έναντι της εξάπλωσης του COVID-19              

  Υπενθυμίζεται ότι  τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν από την Σχολή μας  (από τις 08-06-2020 που επανεκκίνησε η λειτουργία της με φυσική παρουσία σπουδαστών – στριών), υπό την ομπρέλα  εφαρμογής  σχεδίου οδηγιών και μέτρων προστασίας προκειμένου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 και προστασίας της υγείας των σπουδαστών-στριών, του στρατιωτικού, του πολιτικού και του εκπαιδευτικού  προσωπικού της κατά τη πραγματοποίηση των μαθημάτων και εξετάσεων, το οποίο εκπονήθηκε από τον ΕΟΔΥ,  κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εφαρμόστηκαν με επιτυχία όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία αφορούσαν :

  α) Ατομική υγιεινή,

  β) τήρηση κοινωνικών αποστάσεων και περιβαλλοντικών μέτρων και

  γ) μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

Η Υπηρεσία μας αισθάνεται ικανοποιημένη από την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου, καθόσον  έγινε αποδέκτης θετικών σχολίων για την υλοποίηση των μέτρων αυτών από πολλούς σπουδαστές –στριες.

 Η Σχολή μας θα παραμείνει κλειστή καθ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και θα  επανεκκινήσει τη λειτουργία της για το ενδιαφερόμενο κοινό, από τις Αρχές του Σεπτέμβρη με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους 2020-2021.

Για την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου καθώς και τα νέα προγράμματα σπουδών, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδα μας : https://sspma.gr

 Ευχόμαστε σε όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού !!! 

                   

  Η Διοίκηση της Σχολής θα  ήθελε  να εκφράσει τα συγχαρητήρια σε κάθε ένα ξεχωριστά από το στρατιωτικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της, το οποίο κατά τις δύσκολες καταστάσεις & συνθήκες που προέκυψαν την περίοδο της πανδημίας, επέδειξε ζήλο στην εργασία του, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί η Υπηρεσία μας στην ικανοποίηση και στην εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου κοινού.

HCG

Με την Αριθ. Πρωτ.: 2904.4/48607/2020 /27-07-2020 Απόφαση κ.ΥΝΑΝΠ εγκρίθηκε η έκδοση προκήρυξης, για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως κατωτέρω:

  • Μέχρι οκτώ (08) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν.
  • Μέχρι δύο (02) Πλοίαρχοι Β΄ τάξης Ε.Ν.
  • Ένας (01) Πλοίαρχος Γ΄ τάξης Ε.Ν.
  • Μέχρι δύο (02) Ιατροί.

 

ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

Γνωρίζεται ότι πλέον οι διαθέσιμες θέσεις για τη φοίτηση στον κύκλο εκσυγχρονισμού των γνώσεων (Α1-Α2/Β1Γ/B2) σύμφωνα με διατάξεις STCW 95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχουν πληρωθεί και μετά την ολοκλήρωσή του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 (31.07.2020), δε θα πραγματοποιηθούν άλλα σχολεία.

Νέοι κύκλοι σπουδών θα ξεκινήσουν με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους 2020-2021.

Για ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες όσο αφορά τη Σχολή μας, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας μας https://sspma.gr. 

SERVER

Λόγω μεγάλου αριθμού αποστολής αιτήσεων εγγραφής στην ιστοσελίδα μας και προκειμένου Υπηρεσία μας μπορέσει να διαχειρισθεί σωστά και να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εγγραφές, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα εγγραφών είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργιας.

Από σημέρα 09:00 π.μ έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της και είναι διαθέσιμη προς χρήση καθόλο το 24ωρο.

ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

 Με αφορμή αριθμό περιπτώσεων που έχουν ήδη παρατηρηθεί απο τις πρώτες ώρες έναρξης λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας στην  ιστοσελίδα μας και προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή διαδικασία των εγγραφών και η κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων, παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι/ες προς εγγραφή στους κύκλους σπουδών της Σχολής μας, να μην υποβάλουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ  αίτημα εγγραφής ηλεκτρονικά (μέσω της ειδικής πλατφόρμας) και με φυσική παρουσία στην Υπηρεσία μας 

Επιπλέον παρακαλείστε, κάθε ενδιαφερόμενος /η, να μην υποβάλλει περισσότερα απο ένα (1) ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής μέσω της πλατφόρμας, για τον ίδιο λόγο, καθότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για λόγους ασφαλείας, τα μηνύματα αυτά να περιορίζονται και να απορρίπτονται αυτομάτως απο τον εξυπηρετή (Server).      

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

64 512  +(30) 210 5574 246

mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top