main banner 1180X150

Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής...
 Με την Αριθ. πρωτ.: 2231.3/30019/2020/21-05-2020 αποφασίστηκε  σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 75), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων... Περισσότερα...
Οδηγίες Εθνικού Οργανισμού...
 Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τα κρούσματα πνευμονίας από το νέο στέλεχος κοροναϊού (COVID-19), στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας  έχουν αναρτηθεί οι κάτωθι Οδηγίες : α) Για... Περισσότερα...
Επέκταση Πιστοποιητικών...
   Κατόπιν λήψης έκτακτων μέτρων με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας μέχρι και... Περισσότερα...
Απολύμανση των χώρων της...
 Η Διοίκηση της Σχολής μας, με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμού για την προστασία του προσωπικού και των σπουδαστών – στριών και κατόπιν εφαρμογής της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των... Περισσότερα...
Αναστολή εκπαιδευτικής...
 Κατόπιν λήψης έκτακτων μέτρων με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας μέχρι και... Περισσότερα...
Δημιουργία νέου εξωτερικού...
Την Τρίτη 11-02-2020 ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της αρμόδιας διεύθυνσης του Υ.ΝΑ.Ν.Π, στις εγκαταστάσεις της Σχολής μας οι εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου αναμονής για το κοινό, με... Περισσότερα...
prev
next

Ανακοινώσεις

Online education

 Με την Αριθ. πρωτ.: 2231.3/30019/2020/21-05-2020 αποφασίστηκε  σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 75), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στα Κέντρα Επιμόρφωσης στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ – ΡΗ/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΣ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), δύναται να υλοποιείται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με την μορφή της σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

 Σας γνωρίζουμε ότι από την Παρασκευή 29-05-2020 θα πραγματοποιηθεί έναρξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης  με την διεξαγωγή  απογευματινών τμημάτων  βασικού κύκλου σπουδών (θεωρητικό μέρος) για πρωτοετείς σπουδαστές-στριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Οι σπουδαστές-στριες που έχουν δηλωθεί από τις Ακαδημίες τους, θα λάβουν προσωποποιημένο μήνυμα πρόσκλησης, στους  λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, όσον αφορά την ένταξή τους σε τμήματα και σχετικές οδηγίες  για τη συμμετοχή και παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα μαθημάτων, ανά Ακαδημία και κύκλο σπουδών, μπορείτε ενημερωθείτε στο σύνδεσμο: «Ημερολόγιο Εκπαίδευσης»

Rescue strecher

  Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 2824.76/26887/2020/08-05-2020 (ΦΕΚ 2012 Β΄/ 25-05-2020) απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ έγινε η  αποδοχή, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της πρότασης δωρεάς από την εταιρεία Κοινωνικής  Προσφοράς  Ελληνικού  Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», ενός (01) φορείου μεταφοράς ασθενούς από πλοίο σε ελικόπτερο, προς την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (#750#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παραπάνω χορηγία θα συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση πάγιων εκπαιδευτικών αναγκών, στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της  Σχολής μας, συντελώντας στην εύρυθμη εν γένει λειτουργία της.  

ΦΕΚ 2012 Β' 25-05-2020 

ΘΥΡΕΟΣ mobile menu 2

«Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης στα  Κέντρα Επιμόρφωσης στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ – ΡΗ/ΡΕ), στις Δημόσιες  Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (ΔΣΕΝ/ΜΕΣ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ)»

 Με την Αριθ. πρωτ.: 2231.3/30019/2020/21-05-2020 αποφασίστηκε  σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 75), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στα Κέντρα Επιμόρφωσης στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ – ΡΗ/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΣ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), δύναται να υλοποιείται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με την μορφή της σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

 Τα μαθήματα στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και στις Δ.Σ.Ε.Ν. που δύνανται να παρέχονται ηλεκτρονικά, θα διδάσκονται εξ αποστάσεως, μέχρι την λήξη της αναστολής της λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία. Η διεξαγωγή του μαθήματος πραγματοποιείται με σύγχρονη (διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος) ή ασύγχρονη (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων και εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.) διδασκαλία ή συνδυασμό των δύο.

Ειδικότερα για τις ΔΣΕΝ/ΣΠΜ :

α) Διεξαγωγή μαθημάτων που αφορά στο θεωρητικό μέρος των :

       Βασικού κύκλου σπουδών,

       Ασφάλειας Πλοίου,

       Kύκλου  Σωστικών,

       Προχωρημένης πυρόσβεσης και

       Α' Βοηθειών.

β) Οι πρακτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία.

Οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και στις Δ.Σ.Ε.Ν., θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία των σπουδαστών, μετά την λήξη της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση  της απαρέγκλιτης εφαρμογής όλων των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα γνωστοποιηθεί το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και η ημερομηνία έναρξης νέων εγγραφών. 

ΘΥΡΕΟΣ mobile menu

 Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 1-5-2020 ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020 ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ αποφασίστηκε η διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11η Ιουνίου 2019 παρατείνεται για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων έως την 31η Ιουλίου 2020 κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της παρούσας για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 

 Ελληνική κυβέρνηση

Κατόπιν λήψης έκτακτων μέτρων με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας μέχρι και 31-05-2020 (αρχομένου από 11-03-2020), συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΣΠΜ, ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ), σύμφωνα με την Αριθμ.Πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-03-2020 ΚΥΑ (Β' 783) , την  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 ΚΥΑ (Β' 956) , την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-04-2020 ΚΥΑ (Β' 1293) και την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (Β' 1699). 

Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση συμπεριλαμβάνει και το σύνολο των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΣΠΜ, ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ), η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το ίδιο χρονικό διάστημα, αρχομένου από Τετάρτη 11-03-2020.

 Ως εκ τούτου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα & εγγραφές στους εκπαιδευτικούς κύκλους της Σχολής μας.

Για τροποποιήσεις προγραμμάτων αλλά και την έναρξη λειτουργίας της Σχολής, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωσή μας μέσω της ιστοσελίδα μας https://sspma.gr

Paris MOU

 Το Mνημόνιο συμφωνίας του Παρισιού για τον έλεγχο του κράτους του λιμένα (Paris MoU on Port State Control), αναγνωρίζει την κρίση που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία και προσπαθεί να βοηθήσει τις Αρμόδιες Αρχές να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των επιθεωρητών του Κράτους λιμένα καθώς και των ναυτικών των πλοίων.

Το Μ.Σ του Παρισιού αναγνωρίζει περαιτέρω ότι προς το παρόν είναι απαραίτητο να παραμείνουν ανοιχτές οι αλυσίδες εφοδιασμού προιόντων και επίσης ότι αποδεικνύεται πολύ δύσκολο για τους πλοιοκτήτες/εφοπλιστές να προγραμματίσουν τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις των πλοίων. Είναι επίσης είναι πολύ δύσκολο για τους ναυτικούς να παρακολουθήσουν τις απαιτούμενες εκπαιδεύσεις κατάρτισης και να επικυρώσουν/θεωρήσουν πιστοποιητικά ικανότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μνημόνιο Συμφωνίας του Παρισιού έχει αναπτύξει προσωρινή οδηγίες καθοδήγησης για τα Κράτη μέλη του κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Με τις κατευθυντήριες αυτές οδηγίες αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί ευελιξία υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες και οι Αρμόδιες Αρχές των Κρατών μελών έχουν εφαρμόσει εθνικά μέτρα τα οποία επηρεάζουν το καθεστώτος ελέγχου από το Κράτους του λιμένα. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις Αρχές ελέγχου του Κράτους του λιμένα αφορούν:

  •  καθυστερήσεις σε ελέγχους, επιθεωρήσεις των πλοίων,
  •  παράταση ισχύος των πιστοποιητικών των πλοίων,
  •  παρατεταμένες περιόδοι υπηρεσίας & παραμονής των ναυτικών επί των πλοίων,
  •  καθυστέρηση της πιστοποίησης/επικύρωσης του προσωπικού των πλοίων(STCW'95 και MLC, 2006).

Ως γενική αρχή όσον αφορά τα προαναφερθέντα ζητήματα, προτείνεται να ληφθεί κατά περίπτωση παράταση για περιόδο έως και τριών (3) μηνών.

Σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU).

Επικοινωνία

map marker iconΠαραλία Ασπροπύργου

         19300, Aσπρόπυργος 

phone icon  +(30) 210 5579 385

64 512  +(30) 210 5574 246

mail open flat  sspma@hcg.gr

 

Ο καιρός

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού | Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Scroll to top